12 małych, cienkich kiełbasek (frankfurterki, biała, parówki)