300 g różnych wędlin (kiełbasa krucha, śląska lub podobne)